Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
ชุดอุปกรณ์ปลดชนวนระเบิด
Defuse kit
ไอคอนซื้อ
เงิน Cash0
เงิน point0
ราคาในการแข่งขัน$200
ใช้สำหรับลดระยะเวลาการปลดชนวน C4
โค้ดในระบบdefuser
thighpack


ชุดอุปกรณ์ปลดชนวนระเบิด (Defuse kit) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในซีรีส์ Counter-Strike และ Counter-Strike Online สามารถใช้งานได้เฉพาะฝ่าย Counter-Terrorist เท่านั้น แต่เป็นอุปกรณ์สำหรับ Terrorist ในโหมด Battle Rush เท่านั้น

ภาพรวม[]

ชุดอุปกรณ์ปลดชนวนระเบิด มีให้ใช้สำหรับหน่วยต่อต้าผู้ก่อการร้ายในแผนที่วางระเบิด ราคา $200 สามารถลดระยะเวลาในการกู้ระเบิด C4 ที่ถูกวางโดยผู้ก่อการร้ายเหลือ 5 วินาที จากเดิม 10 วินาที มันเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะ C4 มีเวลาเพียง 35 วินาที ก่อนจะระเบิด ถ้าเจ้าของชุดอุปกรณ์ปลดชนวนระเบิดตาย มันจะตกลงพื้น และเพื่อนร่วมทีมสามารถเก็บไปใช้ได้ ถ้าไม่มี

นอกจากนี้ ชุดอุปกรณ์ปลดชนวนระเบิด ไปปรากฏในโหมด Battle Rush อีกด้วย (ฝ่ายผู้ก่อการร้ายต้องป้องกันไม่ให้หน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายวาง C4 ทำลายสิ่งกีดขวาง)

ภาพกิจ[]

ภารกิจประจำวัน[]

ผู้ให้งาน ภารกิจ คำอธิบาย
Felix C4 Operation Support วางหรือกู้ C4 3 ครั้ง

แกลเลอรี่[]Advertisement