Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

ผงดินปืน เป็นกระสุนชนิดหนึ่ง ใน Counter-Strike Online

อาวุธ[]

จนถึงขณะนี้ มีเพียงอาวุธเดียวที่ใช้กระสุนนี้

Catapult

แกลเลอรี่[]Advertisement