FANDOM


พาสเวิร์ดชั้นที่สอง เป็นระบบในหัวข้อ Craft หลังจากรีบูทไอเท็ม สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของไอดี แยกส่วนอาวุธถาวร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไอดี

ภาพรวมEdit

เพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นสามารถแยกส่วนอาวุธถาวรได้ ดังนั้นระบบนี้จะต้องมีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของไอดี แยกส่วนอาวุธถาวร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไอดี และต้องใช้พาสเวิร์ดชั้นที่สองสำหรับส่งของด้วยไอเท็ม Craft Item Duffel Bag

การสร้างพาสเวิร์ดชั้นที่สองEdit

Snapshot 20140107 1704420

การสร้างพาสเวิร์ดชั้นที่สอง

1. เมื่อเข้าไปที่หัวข้อ "Craft" คุณจะพบกับหน้าต่าง "การสร้างพาสเวิร์ดชั้นที่สอง" (รูปแรก)

Snapshot 20140107 1705290

ยืนยันพาสเวิร์ดชั้นที่สอง

2. ใส่พาสเวิร์ดของคุณ, และกดปุ่ม "Next" จากนั้นให้กรอกพาสเวิร์ดอีกครั้ง (ทั้งสองครั้งต้องเป็นพาสเวิร์ดเดียวกัน) และกด "Next" (รูปที่สอง)

Snapshot 20140107 1723440

คำถามรักษาความปลอดภัย

3. ขั้นตอนนี้ คุณต้องสร้างคำถามรักษาความปลอดภัย และคำตอบ (เพื่อกู้คืนพาสเวิร์ดเมื่อลืม) เลือกคำถาม และพิมพ์คำตอบลงไป จากนั้นกด "OK" -> END (รูปที่สาม)

*พาสเวิร์ดสามารถเปลี่ยนได้ แต่คำถามรักษาความปลอดภัยไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นระวังด้วย

คำถามลับEdit

ต้องเลือกคำถามใดคำถามหนึ่งต่อไปนี้ และจำคำตอบที่พิมพ์ไปให้ได้ เพื่อใช้เปลี่ยนพาสเวิร์ด

ข้อ คำถาม
1 อาวุธที่คุณชอบที่สุด
2 คำขวัญ/สโลแกนที่ชื่นชอบของคุณ
3 ไอดอลของคุณ
4 ตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ
5 แผนที่ที่ชื่นชอบของคุณ

การรีเซ็ตพาสเวิร์ดชั้นที่สองEdit

แค่คลิกที่ปุ่ม "Reset Password" และตอบคำถามที่คุณสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ จากนนั้นคุณจะสามารถสร้างพาสเวิร์ดใหม่ได้ แต่สร้างคำถามใหม่ไม่ได้

แกลเลอรี่Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.