Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Thai CSO rank 1


ยศ เป็นตัวบ่งบอกระดับของผู้เล่นใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

หลังจากการได้รับ EXP จำนวนหนึ่ง ผู้เล่นจะเลื่อนยศ ได้สัญลักษณ์ยศใหม่มาประดับ เมื่อผู้เล่นเลื่อนยศถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับกล่องของขวัญรางวัลการเลื่อนยศ เมื่อเปิดก็จะได้รับอาวุธ และไอเท็มต่างๆ สัญลักษณ์ยศในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะแตกต่างกันออกไป

อัพเดท[]

6 สิงหาคม 2015

หลังจากอัพเดทนี้ ระดับยศสูงสุด ถูกขยายจาก 72 เป็น 250 ซึ่งตั้งแต่ยศที่ 78 ถึง 250 จะใช้ไอคอนเดียวกัน คือจอมทัพ

ยศ[]

หมายเหตุ: ประเทศอินโดนีเซีย และไทย ใช้สัญลักษณ์ยศเดียวกันกับไต้หวัน/ฮ่องกง ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์/มาเลเซีย และ Counter-Strike Nexon: Zombies ใช้สัญลักษณ์ยศเดียวกันกับเกาหลีใต้

ระดับ KR TW/HK CH JP VN ชื่อ EXP ในการเลื่อนยศ
SG/MY CSN:Z ID TH
1 1 Rank taiwan-crop 001 Rank china 001 Rank japan-crop 001 Rank VN 1 พลทหารฝึกหัด 1,000
2 2 Rank taiwan-crop 007 Rank china 002 Rank japan-crop 007 Rank VN 2 พลทหาร 2,500
3 3. Rank taiwan-crop 013 Rank china 003 Rank japan-crop 013 Rank VN 3 สิบตรี 4,500
4 4. Rank taiwan-crop 019 Rank china 004 Rank japan-crop 019 Rank VN 4 สิบโท 7,000
5 5. Rank taiwan-crop 025 Rank china 005 Rank japan-crop 025 Rank VN 5 สิบเอก 11,500
6 6. Rank taiwan-crop 031 Rank china 006 Rank japan-crop 031 Rank VN 6 จ่าสิบตรี ขั้น 1 18,000
7 7. Rank taiwan-crop 037 Rank china 007 Rank japan-crop 037 Rank VN 7 จ่าสิบตรี ขั้น 2 26,000
8 8. Rank taiwan-crop 043 Rank china 008 Rank japan-crop 043 Rank VN 8 จ่าสิบโท ขั้น 1 30,685
9 9 Rank taiwan-crop 049 Rank china 009 Rank japan-crop 049 Rank VN 9 จ่าสิบโท ขั้น 2 34,797
10 10 Rank taiwan-crop 055 Rank china 010 Rank japan-crop 055 Rank VN 10 จ่าสิบโท ขั้น 3 39,808
11 11 Rank taiwan-crop 061 Rank china 011 Rank japan-crop 061 Rank VN 11 จ่าสิบเอก ขั้น 1 45,938
12 12 Rank taiwan-crop 067 Rank china 012 Rank japan-crop 067 Rank VN 12 จ่าสิบเอก ขั้น 2 53,471
13 13 Rank taiwan-crop 073 Rank china 013 Rank japan-crop 073 Rank VN 13 จ่าสิบเอก ขั้น 3 62,775
14 14 Rank taiwan-crop 002 Rank china 014 Rank japan-crop 002 Rank VN 14 ร้อยตรี ขั้น 1 74,326
15 15 Rank taiwan-crop 008 Rank china 015 Rank japan-crop 008 Rank VN 15 ร้อยตรี ขั้น 2 88,746
16 16 Rank taiwan-crop 014 Rank china 016 Rank japan-crop 014 Rank VN 16 ร้อยตรี ขั้น 3 106,850
17 17 Rank taiwan-crop 020 Rank china 017 Rank japan-crop 020 Rank VN 17 ร้อยตรี ขั้น 4 129,716
18 18 Rank taiwan-crop 026 Rank china 018 Rank japan-crop 026 Rank VN 18 ร้อยโท ขั้น 1 157,500
19 19 Rank taiwan-crop 032 Rank china 019 Rank japan-crop 032 Rank VN 19 ร้อยโท ขั้น 2 193,600
20 20 Rank taiwan-crop 038 Rank china-crop 038 Rank japan-crop 038 Rank VN 20 ร้อยโท ขั้น 3 223,025
21 21. Rank taiwan-crop 044 Rank china-crop 044 Rank japan-crop 044 Rank VN 21 ร้อยโท ขั้น 4 253,275
22 22 Rank taiwan-crop 050 Rank china-crop 050 Rank japan-crop 050 Rank VN 22 ร้อยโท ขั้น 5 290,037
23 23 Rank taiwan-crop 056 Rank china-crop 056 Rank japan-crop 056 Rank VN 23 ร้อยเอก ขั้น 1 328,900
24 24 Rank taiwan-crop 062 Rank china-crop 062 Rank japan-crop 062 Rank VN 24 ร้อยเอก ขั้น 2 369,914
25 25. Rank taiwan-crop 068 Rank china-crop 068 Rank japan-crop 068 Rank VN 25 ร้อยเอก ขั้น 3 413,127
26 26 Rank taiwan-crop 074 Rank china-crop 074 Rank japan-crop 074 Rank VN 26 ร้อยเอก ขั้น 4 458,590
27 27 Rank taiwan-crop 003 Rank china-crop 003 Rank japan-crop 003 Rank VN 27 ร้อยเอก ขั้น 5 506,352
28 28 Rank taiwan-crop 009 Rank china-crop 009 Rank japan-crop 009 Rank VN 28 พันตรี ขั้น 1 556,463
29 29 Rank taiwan-crop 015 Rank china-crop 015 Rank japan-crop 015 Rank VN 29 พันตรี ขั้น 2 608,971
30 30 Rank taiwan-crop 021 Rank china-crop 021 Rank japan-crop 021 Rank VN 30 พันตรี ขั้น 3 663,927
31 31 Rank taiwan-crop 027 Rank china-crop 027 Rank japan-crop 027 Rank VN 31 พันตรี ขั้น 4 721,380
32 32 Rank taiwan-crop 033 Rank china-crop 033 Rank japan-crop 033 Rank VN 32 พันตรี ขั้น 5 781,380
33 33 Rank taiwan-crop 039 Rank china-crop 039 Rank japan-crop 039 Rank VN 33 พันโท ขั้น 1 843,975
34 34 Rank taiwan-crop 045 Rank china-crop 045 Rank japan-crop 045 Rank VN 34 พันโท ขั้น 2 909,216
35 35 Rank taiwan-crop 051 Rank china-crop 051 Rank japan-crop 051 Rank VN 35 พันโท ขั้น 3 977,152
36 36 Rank taiwan-crop 057 Rank china-crop 057 Rank japan-crop 057 Rank VN 36 พันโท ขั้น 4 1,047,833
37 37 Rank taiwan-crop 063 Rank china-crop 063 Rank japan-crop 063 Rank VN 37 พันโท ขั้น 5 1,121,307
38 38 Rank taiwan-crop 069 Rank china-crop 069 Rank japan-crop 069 Rank VN 38 พันเอก ขั้น 1 1,197,625
39 39 Rank taiwan-crop 075 Rank china-crop 075 Rank japan-crop 075 Rank VN 39 พันเอก ขั้น 2 1,197,625
40 40 Rank taiwan-crop 004 Rank china-crop 004 Rank japan-crop 004 Rank VN 40 พันเอก ขั้น 3 1,358,990
41 41 Rank taiwan-crop 010 Rank china-crop 010 Rank japan-crop 010 Rank VN 41 พันเอก ขั้น 4 1,444,135
42 42 Rank taiwan-crop 016 Rank china-crop 016 Rank japan-crop 016 Rank VN 42 พันเอก ขั้น 5 1,532,322
43 43 Rank taiwan-crop 022 Rank china-crop 022 Rank japan-crop 022 Rank VN 43 พันจัตวา ขั้น 1 1,623,600
44 44 Rank taiwan-crop 028 Rank china-crop 028 Rank japan-crop 028 Rank VN 44 พันจัตวา ขั้น 2 1,718,019
45 45 Rank taiwan-crop 034 Rank china-crop 034 Rank japan-crop 034 Rank VN 46 พันจัตวา ขั้น 3 1,815,627
46 46 Rank taiwan-crop 040 Rank china-crop 040 Rank japan-crop 040 Rank VN 47 พันจัตวา ขั้น 4 1,916,475
47 47 Rank taiwan-crop 046 Rank china-crop 046 Rank japan-crop 046 Rank VN 48 พันจัตวา ขั้น 5 2,020,612
48 48 Rank taiwan-crop 052 Rank china-crop 052 Rank japan-crop 052 Rank VN 49 พลตรี ขั้น 1 2,128,088
49 49 Rank taiwan-crop 058 Rank china-crop 058 Rank japan-crop 058 Rank VN 50 พลตรี ขั้น 2 2,238,951
50 50. Rank taiwan-crop 064 Rank china-crop 064 Rank japan-crop 064 Rank VN 51 พลตรี ขั้น 3 2,353,252
51 51 Rank taiwan-crop 070 Rank china-crop 070 Rank japan-crop 070 Rank VN 52 พลตรี ขั้น 4 2,471,040
52 52 Rank taiwan-crop 076 Rank china-crop 076 Rank japan-crop 076 Rank VN 53 พลตรี ขั้น 5 2,592,365
53 53 Rank taiwan-crop 005 Rank china-crop 005 Rank japan-crop 005 Rank VN 54 พลตรี ขั้น 6 2,717,275
54 54 Rank taiwan-crop 011 Rank china-crop 011 Rank japan-crop 011 Rank VN 55 พลโท ขั้น 1 3,042,515
55 55 Rank taiwan-crop 017 Rank china-crop 017 Rank japan-crop 017 Rank VN 56 พลโท ขั้น 2 3,386,139
56 56 Rank taiwan-crop 023 Rank china-crop 023 Rank japan-crop 023 Rank VN 57 พลโท ขั้น 3 3,768,145
57 57 Rank taiwan-crop 029 Rank china-crop 029 Rank japan-crop 029 Rank VN 58 พลโท ขั้น 4 4,192,745
58 58 Rank taiwan-crop 035 Rank china-crop 035 Rank japan-crop 035 Rank VN 59 พลโท ขั้น 5 4,664,674
59 59 Rank taiwan-crop 041 Rank china-crop 041 Rank japan-crop 041 Rank VN 60 พลโท ขั้น 6 5,189,119
60 60 Rank taiwan-crop 047 Rank china-crop 047 Rank japan-crop 047 Rank VN 61 พลเอก ขั้น 1 5,776,660
61 61 Rank taiwan-crop 053 Rank china-crop 053 Rank japan-crop 053 Rank VN 62 พลเอก ขั้น 2 6,440,205
62 62 Rank taiwan-crop 059 Rank china-crop 059 Rank japan-crop 059 Rank VN 63 พลเอก ขั้น 3 7,195,752
63 63 Rank taiwan-crop 065 Rank china-crop 065 Rank japan-crop 065 Rank VN 64 พลเอก ขั้น 4 8,063,134
64 64 Rank taiwan-crop 071 Rank china-crop 071 Rank japan-crop 071 Rank VN 65 พลเอก ขั้น 5 9,067,201
65 65 Rank taiwan-crop 077 Rank china-crop 077 Rank japan-crop 077 Rank VN 66 พลเอก ขั้น 6 10,239,169
66 66 Rank taiwan-crop 006 Rank china-crop 006 Rank japan-crop 006 Rank VN 67 พลเอกพิเศษ ขั้น 1 11,618,594
67 67 Rank taiwan-crop 012 Rank china-crop 012 Rank japan-crop 012 Rank VN 68 พลเอกพิเศษ ขั้น 2 13,255,876
68 68 Rank taiwan-crop 018 Rank china-crop 018 Rank japan-crop 018 Rank VN 69 พลเอกพิเศษ ขั้น 3 16,302,401
69 69 Rank taiwan-crop 024 Rank china-crop 024 Rank japan-crop 024 Rank VN 70 พลเอกพิเศษ ขั้น 4 19,996,580
70 70 Rank taiwan-crop 030 Rank china-crop 030 Rank japan-crop 030 Rank VN 71 พลเอกพิเศษ ขั้น 5 24,510,755
71 71 Rank taiwan-crop 036 Rank china-crop 036 Rank japan-crop 036 Rank VN 72 พลเอกพิเศษ ขั้น 6 30,069,814
72 72new 72new 72new Rank japan-crop 042 Rank VN 45 จอมพล ขั้น 1 ไม่ทราบ
73 73 73 73 จอมพล ขั้น 2 ไม่ทราบ
74 74 74 74 จอมพล ขั้น 3 ไม่ทราบ
75 75 75 75 จอมพล ขั้น 4 ไม่ทราบ
76 76 76 76 จอมพล ขั้น 5 ไม่ทราบ
77 77 77 77 จอมพล ขั้น 6 ไม่ทราบ
78 ~ 250 78 78 78 จอมทัพ

ตัวย่อ
KR = เกาหลีใต้
SG/MY = สิงคโปร์/มาเลเซีย
CSN:Z = Counter-Strike Nexon: Zombies
TW/HK = ไต้หวัน/ฮ่องกง
ID = อินโดนีเซีย
TH = ไทย
CH = จีน
JP = ญี่ปุ่น
VN = เวียดนาม


Level Up!

ประกาศว่าได้รับการเลื่อนยศเมื่อจบเกม

You were promoted! (คุณได้รับการเลื่อนยศ!)

เพิ่มเติม[]

  • มีบัคกับยศที่ 46 ในเซิร์ฟเวอร์ SG/MY ซึ่งมันเขียนว่า Colonel_4 แทนที่จะเป็น Colonel_1 ซึ่งยังไม่แก้ไข (ปัจจุบันไม่มีเซิร์ฟนี้แล้ว)
  • มีบัคที่ ยศจอมพล ทุกคน กลับไปเป็นยศที่ 1 ใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น
  • สัญลักษณ์ยศที่ 1 พลทหารฝึกหัด ในเซิร์ฟเวอร์ไทย เป็นรูป หมู แทนที่จะเป็น N เหมือนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ (ปัจจุบันไม่มีเซิร์ฟนี้แล้ว)
  • มีข่าวลือว่าถ้ายศของคุณมากกว่าคนอื่นในโหมดซอมบี้ มีโอกาศน้อยลงที่จะโดนสุ่มเลือกให้เป็นซอมบี้
  • ในเซิร์ฟเวอร์ตุรกี มีสัญลักษณ์ยศต่างๆ เป็นของตัวเอง ซึ่งมีสีสันมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟนี้ปิดให้บริการไปแล้ว
  • ในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซีย มีบัคที่ยศจอมพล แถบ EXP จะค้างอยู่ที่ 1%
  • เวียดนาม เป็นเซิร์ฟเวอร์เดียว ที่สัญลักษณ์ยศจอมพลเป็น 4 ดาว
Advertisement