Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
ระเบิดมือ M67
M67
ไอคอน
เงิน point0
ราคาในการแข่งขันฟรี
ใช้สำหรับทำให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บ
โค้ดในระบบfgrenade2


Room restrict limitfragheระเบิดมือ M67 (M67 hand grenade) เป็นระเบิดมือ หรือระเบิดสังหาร ใน Counter-Strike Online สามารถเล่นได้เฉพาะในโหมด สงครามระเบิด โดยแทนที่ HE Grenade

ภาพรวม[]

M67 เป็นระเบิดมือลูกกลมๆสีเขียว ซึ่งใช้โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาในชีวิตจริง มันสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่า HE Grenade และสามารถใช้ระเบิดนี้ในโหมดสงครามระเบิดเท่านั้น

M67 มีอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า Firebomb ซึ่งสามารถใช้ได้ในโหมดซอมบี้เท่านั้น

แกลเลอรี่[]

ผู้ใช้งาน[]

หน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้าย:

เพิ่มเติม[]

  • ถ้าฆ่าศัตรูด้วย M67 หลังจากที่ตัวเองตาย อาจจะแสดงไอคอนการฆ่าที่มุมขวา และหน้าจอสถิติข้อมูลการฆ่า เป็นไอคอน HE Grenade หรือหน้าจอสถิติข้อมูลการฆ่าอาจจะเป็นหน้าว่างเปล่า
  • มีคำว่า "Warning High Explosive Grenades" เขียนไว้บนลูกระเบิด
  • แม้จะมีรูปอาวุธแสดงอยู่ในคลังของผู้เล่น แต่ระเบิดนี้ ไม่สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากโหมดสงครามระเบิด

ลิงก์จากภายนอก[]


Advertisement