Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

อาวุธ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เอาไว้ใช้สร้างความเสียหาย ทำลาย หรือทำลายลัางเป้าหมาย มีอาวุธอยู่หลายประเภทใน Counter-Strike Online และ Counter-Strike Online 2:

อาวุธใน Counter-Strike Online[]


อาวุธใน Counter-Strike Online 2[]

Advertisement