Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ตมือใหม่
Rookieset
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับอาวุธที่แนะนำสำหรับมือใหม่
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตมือใหม่ (Rookie Set) เป็นเซ็ต Counter-Strike Online แต่ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

อาวุธที่ได้รับ[]

ผู้เล่นจะได้รับอาวุธตามนี้:

ปืนพก[]

ลูกซอง[]

ปืนกลมือ[]

ไรเฟิลจู่โจม[]

ปืนกล[]

  • QBB-95


Advertisement