Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ตอาวุธทั้งหมด
Allweaponclassicset
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้อาวุธคลาสสิคทั้งหมด
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา ตุรกี
24 กรกฎาคม 2013

เซ็ตอาวุธทั้งหมด (All Weapons Set) เป็นเซ็ตใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

เซ็ตนี้ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

หลังจากการซื้อเซ็ตนี้ พวกเล่นจะได้รับอาวุธคลาสสิคทั้งหมด

อาวุธที่ได้รับ[]

ปืนพก
ลูกซอง
ปืนกลมือ
ไรเฟิลจู่โจม
ไรเฟิลซุ่มยิง
ปืนกล

เพิ่มเติม[]

  • ในบางเซิร์ฟเวอร์ เซ็ตนี้จะรวมไปถึงอาวุธเบต้าในยุคแรกๆของ Counter-Strike Online


Advertisement