เซ็ตโจมตีเร็ว
Fastattackset.png
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับ TMP, MAC-10, Galil, FAMAS และ Desert Eagle
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตโจมตีเร็ว (Fast Attack Set) เป็นเซ็ตอาวุธใน Counter-Strike Online

ภาพรวม

เซ็ตนี้ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

เมื่อซื้อเซ็ตนี้จะได้รับ:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.