เซ็ตไรเฟิลจู่โจม
Assaultrifleset.png
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับไรเฟิลจู่โจมดั้งเดิม
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตไรเฟิลจู่โจม (Assault Rifle Set) เป็นเซ็ตอาวุธใน Counter-Strike Online แต่ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

ภาพรวม

เมื่อซื้อเซ็ตนี้ จะได้รับ:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.