Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ตไรเฟิลจู่โจม
Assaultrifleset
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับไรเฟิลจู่โจมดั้งเดิม
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตไรเฟิลจู่โจม (Assault Rifle Set) เป็นเซ็ตอาวุธใน Counter-Strike Online แต่ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

ภาพรวม[]

เมื่อซื้อเซ็ตนี้ จะได้รับ:


Advertisement