Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ตไรเฟิลที่ดีที่สุด
Bestrifleset
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับ Colt M4A1 และ AK-47
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตไรเฟิลที่ดีที่สุด (Best Rifle Set) เป็นเซ็ตอาวุธใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

เซ็ตนี้ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

เมื่อซื้อเซ็ตนี้จะได้รับ:

  • Colt M4A1 สำหรับหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้าย
  • AK-47 สำหรับผู้ก่อการร้าย


Advertisement