Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ต Counter-Terrorist
Ctset
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับอาวุธพื้นฐานของ CT
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้าย (Counter-Terrorist Set) เป็นเซ็ตใน Counter-Strike Online แต่ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

อาวุธที่ได้[]

หลังจากซื้อเซ็ตนี้ ผู้เล่นจะได้รับ:


Advertisement