Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ต Dragon
Dragonset knife
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ให้ AK-47 Dragon, M4A1 Dragon, และ Dragon Knife
ได้จาก ร้านค้า
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา อินโดนีเซีย
17 กรกฎาคม 2013

CSN:Z
21 กรกฎาคม 2015

เซ็ต Dragon เป็นไอเท็ม cash ใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

ผู้เล่นจะได้ M4A1 Dragon, AK-47 Dragon และ Dragon Knife หลังจากการซื้อเซ็ตนี้ แต่ระยะเวลาที่ได้ไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ เมื่อใช้ Dragon Knife ร่วมกับ M4A1 Dragon หรือ AK-47 Dragon จะสามารถรีโหลดกระสุนไวขึ้น

วันที่เพิ่มเข้ามา[]

  • อินโดนีเซีย: เซ็ตนี้ มาพร้อมกับ Santorini และ Dragon Knife เมื่อวันที่ 17 July 2013
  • CSN:Z: เซ็ตนี้วางจำหน่ายผ่านทางแพ็ค DLC เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2015

แกลเลอรี่[]

เพิ่มเติม[]

  • ในสิงคโปร์/มาเลเซีย AK-47 Dragon และ M4A1 Dragon ถูกเพิ่มเข้ามาใน Code Box แทนการขายในร้านค้า
  • ในอินโดนีเซีย M4A1 Dragon และ AK-47 Dragon ไม่สามารถซื้อได้ถาวร แม้ว่าจะขายในร้านค้า


Advertisement