Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
เซ็ต Terrorist
Tset
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับอาวุธพื้นฐานของ Terrorist
ได้จาก
ราคา
วันที่เพิ่มเข้ามา

เซ็ตผู้ก่อการร้าย (Terrorist Set) เป็นเซ็ตใน Counter-Strike Online แต่ไม่สามารถซื้อได้อีกหลังจากแพทช์ Free Update

อาวุธที่ได้รับ[]

เมื่อซื้อเซ็ตนี้ ผู้เล่นจะได้รับ:


Advertisement