Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

ไอเท็ม หาได้จากร้านค้า, Battlefield Supply และ กิจกรรม ไอเท็มสามารถใช้งานได้ และบางครั้ง มันก็ช่วยได้มากในระหว่างเล่น

ไอเท็ม[]

ไอเท็มที่มีใน Counter-Strike Online:


ไอเท็มที่มีใน Counter-Strike Online 2:

Advertisement