Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

กระสุน .50 Action Express (AE หรือ 12.7×33 มม.) เป็นกระสุนขนาดใหญ่ใช้สำหรับปืนพก ได้รับการพัฒนาในปี 1988 โดย Evan Whildin แห่ง Action Arms กระสุน .50 AE เป็นหนึ่งในกระสุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน Counter-Strike Online

อาวุธ[]

อาวุธที่ใช้กระสุนนี้:

แกลเลอรี่[]

ลิงก์จากภายนอก[]Advertisement