Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Dione Pursuit Diary No.1
Dionereport1
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ รวมกับหมายเลขอื่นให้ครบจะได้รับไอเท็มพิเศษ
ได้จาก Toxicity
ราคา N/A
วันที่เพิ่มเข้ามา


บันทึกการไล่ล่า Dione หมายเลข 1 (Dione Pursuit Diary No.1) เคยเป็นไอเท็มพิเศษที่สามารถได้รับหลังจากเอาชนะ Dione ใน Toxicity

ไอเท็มนี้ไม่สามารถได้รับอีกหลังจากแพทช์ Zombie Scenario Re:boot

การใช้งาน[]

ผู้เล่นสามารถได้รับ Dr. A's Confidential Trunk 2 โดยการรวมไอเท็มดังต่อไปนี้:

แกลเลอรี[]


Advertisement