Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Durable material
Durability1
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ เพิ่มระยะเวลาอาวุธจากการคราฟ
ได้จาก Battlefield Supply, ฆ่าศัตรูในเกม, แยกส่วนอาวุธ
ราคา -
วันที่เพิ่มเข้ามา มาพร้อมกับระบบ Craft


Durability material หรือเรียกง่ายๆว่าเฟืองตามไอคอน เป็นไอเท็มสำหรับการคราฟ ใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

สามารถได้จาก Battlefield Supply ประจำวัน ฆ่าศัตรู หรือแยกส่วนอาวุธ นำมาใช้กับพิมพ์เขียว ในการคราฟอาวุธขึ้นมา

จนกระทั่งอัปเดต Re:boot สามารถได้เฟืองชนิดถาวร

เฟืองชนิดต่างๆ[]

ไอคอน ชื่อ วีธีการได้รับ
Durability1 1 Day durability
Durability3 2 ~ 3 Days durability
 • Battlefield Supply
 • Supply box ใน Zombie Scenario
 • แยกส่วนอาวุธ/ไอเท็ม
 • รางวัลจาก Daily Mission
 • ผสมเฟืองระดับต่ำกว่า
Durability10 8 ~ 10 Days durability
 • Battlefield Supply
 • Supply box ใน Zombie Scenario
 • แยกส่วนอาวุธ/ไอเท็ม
 • ผสมเฟืองระดับต่ำกว่า
Durability30 24 ~ 30 Days durability
 • Battlefield Supply
 • Supply box ใน Zombie Scenario
 • แยกส่วนอาวุธ/ไอเท็ม
 • รางวัลจาก Special Mission
 • ผสมเฟืองระดับต่ำกว่า
Durability90 72 ~ 90 Days durability
 • Battlefield Supply
 • แยกส่วนอาวุธ/ไอเท็มที่มีระยะเวลามากๆ
 • ผสมเฟืองระดับต่ำกว่า
Durabilityperm

72 ~ 120 Days/Permanent durability

(หลังจาก Re:boot เท่านั้น)

 • Battlefield Supply
 • แยกส่วนอาวุธ หรือตัวละครถาวรที่ซื้อมาจากร้านค้า
 • ได้จาก Code Box
 • ได้จากกิจกรรม
 • ผสมเฟืองระดับต่ำกว่า
 • ซื้อจากร้านค้า

เคล็ดลับ[]

 • ผสมเฟืองชนิดเดียวกัน 3 ชิ้น มีโอกาสสำเร็จ และได้เฟืองระดับถัดไป ไม่แนะนำให้ผสมเฟืองเพียง 2 ชิ้น เพราะโอกาสสำเร็จต่ำ
 • ไม่แนะนำให้ผสมเฟืองคนละชนิดเข้าด้วยกัน
 • คราฟอาวุธด้วยเฟืองระดับสูง ไม่ได้อาวุธจำนวนวันที่แน่นอนเสมอไป ตัวอย่างเช่น คราฟอาวุธด้วยเฟืองชนิด 90 วัน และได้อาวุธ 85 วัน เนื่องจากมีโอกาสได้ตั้งแต่ 72 วัน ~ 90 วีน

แกเลอรี่[]

เพิ่มเติม[]

 • ผู้เล่นสามารถได้เฟืองถาวร หรือ พิมพ์เขียว เกรด S อย่างง่าย โดยแยกส่วนไอเท็ม Nickname Change ซึ่งมีโอกาสได้รับจาก Battlefield Supply หรือซื้อในร้านค้า อย่างไรก็ตาม ได้ซ่อมใน Counter-Strike Nexon: Zombies แล้ว ผู้เล่นจะได้เพียงเฟือง 2 ~ 3 วัน จากการแยกส่วน
 • เฟืองถาวรสามารถคราฟอาวุธได้ตั้งแต่ 72 ~ 120 วัน และมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ถาวร
 • เฟืองถาวร บรรจุอยู่ในไฟล์เกมก่อนรีบูทระบบคราฟเสียอีก


Advertisement