Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Duration Extender
Duration extender
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ขยายระยะเวลาของอาวุธตัวเอง
ได้จาก Code Box

คราฟ (CSN:Z และ เวียดนาม)

ราคา ไม่มีขาย
วันที่เพิ่มเข้ามา เกาหลีใต้
27 มีนาคม 2014

ไต้หวัน/ฮ่องกง
9 เมษายน 2014

จีน/ญี่ปุ่น
9 เมษายน 2014

สิงคโปร์/มาเลเซีย
2 กรกฎาคม 2014

อินโดนีเซีย
2 กรกฎาคม 2014

CSN:Z
27 พฤศจิกายน 2014

เวียดนาม
26 มีนาคม 2015

Duration Extender เป็นไอเท็มใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

Duration extender เป็นไอเท็มที่สามารถขยายระยะเวลาอาวุธของตัวเอง หรือเลื่อนวันหมดอายุของอาวุธออกไป ยกเว้นอาวุธ Code Box, สีแดง, Camouflage และอาวุธที่ได้จากกิจกรรมพิเศษ ไอเท็มหนึ่งชิ้นสามารถยืดวันหมดอายุของอาวุธไปได้หนึ่งวัน สามารถกดเลือกจำนวนวันที่จะขยายเวลาได้ ตามจำนวนไอเท็มที่มี

ถึงแม้ว่าจะเป็นไอเท็มที่หาซื้อไม่ได้ มันสามารถได้จาก Code Box ด้วยโอกาสที่สูงมาก ส่วนสำหรับ Counter-Strike Nexon: Zombies และเซิร์ฟเวอร์เวียดนาม สามารถได้จากทั้ง Code Box และการแยกส่วนอาวุธในหัวข้อ Craft

วันที่เพิ่มเข้ามา[]

Lord of darkness

ไอเท็มนี้มาพร้อมกับ CycloneLingling และ Shadow Conqueror เมื่อ:

  • เกาหลีใต้: 27 มีนาคม 2014
  • Taiwan/Hong Kong: 9 April 2014
  • China/Japan: 9 April 2014

De turkey cso

ไอเท็มนี้มาพร้อมกับ Sanctuary เมื่อ:

  • สิงคโปร์/มาเลเซีย: 2 กรกฎาคม 2014

Zs nightmare3 cso

ไอเท็มนี้มาพร้อมกับ Illusion เมื่อ:

  • อินโดนีเซีย: 2 กรกฎาคม 2014

ไอเท็มนี้มาพร้อมกับไอเท็ม Special Mission Reset, Damage Display และ Nickname Change เมื่อ:

  • CSN:Z: 27 กุมภาพันธ์ 2014

ไอเท็มนี้มาพร้อมกับการ Open Beta Test เมื่อ:

  • เวียดนาม: 26 มีนาคม 2015

แกลเลอรี่[]


Advertisement