Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

Ether เป็นกระสุนชนิดหนึ่งใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

อีเทอร์ ราคา $70 ต่อหนึ่งชิ้น โดยหินอีเทอร์ 1 ชิ้น สามารถยิงได้ 30 นัด

อาวุธที่ใช้[]

ไรเฟิลซุ่มโจม[]

Ethereal

แกลเลอรี่[]Advertisement