Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Game Points Coupon
px
Game Points coupon (คูปองพอยต์)
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ให้เงินพอยต์ในเกม
ได้จาก ภารกิจ, Battlefield Supply, กิจกรรม
ราคา N/A
วันที่เพิ่มเข้ามา N/A

Game Points Coupon หรือ คูปองพอยต์เป็นไอเท็มใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

คูปองพอยต์สามารถได้รับจาก Battlefield Supply, ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ มูลค่าของพอยต์ที่ได้ ขึ้นอยู่อยู่กับระดับของคูปองพอยต์

  • คูปอง Points ระดับ 1: 250/500/1000 points
  • คูปอง Points ระดับ 1: 500/1000/2000 points
  • คูปอง Points ระดับ 3: 1000/2000/4000 points


Advertisement