Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Nickname Change
Nicknamechange
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ เปลี่ยนชื่อในเกมถาวร
ได้จาก ร้านค้า
ราคา สิงคโปร์/มาเลเซีย
2500 แคช

อินโดนีเซีย
40000 MI-Cash

เวียดนาม
50 ทอง

วันที่เพิ่มเข้ามา CSN:Z
27 พฤศจิกายน 2014

เวียดนาม
9 เมษายน 2015

Nickname Change เป็นไอเท็มที่ใช้เปลี่ยนชื่อในเกม ใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

ไม่เหมือนกับไอเท็ม 'Camouflaged Nickname' ที่จะปลอมชื่อในระยะเวลาจำกัด โดยไอเท็มนี้ จะเปลี่ยนชื่อผู้เล่นอย่างถาวร แต่สถิติต่างๆ อย่างเช่น ฆ่า/ตาย, แพ้/ชนะ หรือยศ จะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไอเท็มนี้มีราคาแพงกว่าไอเท็ม 'Camouflage Nickname'

ตัวอักษรพิเศษ รวมไปถึงการเว้นวรรค ไม่สามารถทำได้เมื่อเปลี่ยนชื่อ

เพิ่มเติม[]

  • ผู้เล่นสามารถได้รับ durability ชนิดถาวร หรือ blueprint เกรด S อย่างง่ายดายเมื่อแยกส่วนไอเท็มนี้
    • แต่ใน Counter-Strike Nexon: Zombies ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยผู้เล่นจะได้เพียงแค่ Durability ชนิด 2 ~ 3 วัน


Advertisement