Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Reward Preview
Itemviewer
ไอคอน
รูปแบบ
ผลลัพธ์ เปิดเผยรางวัลหลังจากทำภารกิจสำเร็จ
ได้จาก ร้านค้า
ราคา สิงคโปร์/มาเลเซีย

170 Cash (10 ชิ้น)
400 Cash (30 ชิ้น)

อินโดนีเซีย
4000 MI-Cash (1 ชิ้น)
9600 MI-Cash (30 ชิ้น)

วันที่เพิ่มเข้ามา


Reward Preview เป็นไอเท็มสำหรับ Special Mission, Daily Mission และ Weekly Mission

คำอธิบาย[]

หลังจากทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ ผู้เล่นสามารถใช้ไอเท็มนี้เปิดเผยรางวัลได้ ถ้าเป็นของดี ผู้เล่นสามารถกดรับได้ แต่ถ้าเป็นของที่ผู้เล่นไม่ชอบ สามารถเลือกที่จะเอารางวัลอีกอย่างได้Advertisement