Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Special Mission Reset
QuestReassign
ไอคอนซื้อ
รูปแบบ
ผลลัพธ์ รีเซ็ตภารกิจพิเศษของผู้เล่น
ได้จาก ร้านค้า
ราคา อินโดนีเซีย
4000 MI-Cash (10 ชิ้น)
9600 MI-Cash (30 ชิ้น)

CSN:Z
10000 points (10 ชิ้น)
23000 points (30 ชิ้น)

เวียดนาม
10000 points (10 ชิ้น)
23000 points (30 ชิ้น)

วันที่เพิ่มเข้ามา CSN:Z
27 กันยายน 2014

เวียดนาม
26 มีนาคม 2015

Special Mission Reset เป็นไอเท็มใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

เป็นไอเท็มที่ใช้โดยผู้เล่นที่อยากจะเปลี่ยน special mission ของตัวเอง เป็นภารกิจอื่นที่ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการจะทำฉายา [Specialist] สามารถใช้ไอเท็มนี้เปลี่ยนภารกิจได้สูงสุด 5 ครั้งต่อวัน

หลังจาก Grievance Update สามารถเปลี่ยนภารกิจได้สูงสุด 7 ครั้งต่อวัน


Advertisement