Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki
Supply box
Supply box
Z-VIRUS Supply box
รูปแบบ
ผลลัพธ์ ได้รับอาวุธพิเศษ หรือไอเท็ม
ได้จาก
Zombie mutationZombie heroZombiteamZombie scenarioZombiescapeZombieshelterZombi4ZombiegiantFunmodeItem
ราคา N/A
วันที่เพิ่มเข้ามา


Supplybox Supplybox zbt Supply Box หรือ Loot box เป็นไอเท็มที่มีใน Counter-Strike Online สามารถได้รับในโหมด Zombie: The Mutation, Zombie: The Hero, Zombie Scenario, Zombie: The Union, Zombie Escape, New Zombie Shelter, Zombie Giant, Item Battle และ Hidden

ภาพรวม[]

Supply Box สามารถได้รับแบบสุ่ม และตกกระจายอยู่รอบๆแผนที่ ข้างในจะมีอาวุธ และไอเท็มอยู่หลายชนิด ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเล่น

โหมดซอมบี้[]

Supply Box จะถูกส่งมาในแผนที่โหมดซอมบี้ ทุกๆ 20 วินาที ผู้เล่นจะต้องกด E บน Supply Box เพื่อใช้งาน แล้วหน้าจอซื้อจะแสดงขึ้นมา ให้ผู้เล่นเลือกอาวุธที่จะใช้ใหม่ รวมทั้งจะได้รับ Night vision goggle, เซ็ตระเบิด และกระสุนสำรองเต็มจำนวนอัตโนมัติ

Zombie Scenario และ New Zombie Shelter[]

Supply Box ปรากฏในโหมด Zombie Scenario ด้วย โดยใช้โมเดลรูปร่างกล่องที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีโอกาสดรอปจากการฆ่าซอมบี้โดยผู้เล่น

Supply Box สามารถเก็บไปโดยผู้ที่ฆ่าซอมบี้ตัวที่ดรอปกล่อง จะมีสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าใต้กล่อง ผู้ที่เห็นสัญลักษณ์นี้สามารถเก็บได้ ถ้ากล่องนี้ ไม่มีเจ้าของมาเก็บไปเป็นเวลาหนึ่งนาที กล่องใบนี้จะสามารถเก็บได้โดยผู้เล่นทุกคน โดยทุกคนจะเห็นสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าหมด

ความถี่ในการดรอปของกล่อง ขึ้นอยู่กับชนิดของซอมบี้ที่ถูกฆ่า สำหรับบอส เมื่อถูกฆ่าจะดรอป Supply Box ให้กับผู้เล่นทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในขณะที่บอสตาย และจะดรอปถึง 2 กล่อง (ยกเว้น Fallen Titan) ในแผนที่พิเศษ

หลังจาก Zombie Scenario Re:boot มี Supply Box ชนิดใหม่เพิ่มเข้ามา ผู้เล่นสามารถซื้อพลังชีวิต กระสุน และเกราะ ผ่าน supply box เหล่านั้น ซึ่งมักจะปรากฏตามจุดเช็คพอยท์ต่างๆ หรือจุดเกิด (หมายเหตุ: กล่องชนิดใหม่นี้ ปรากฏในแผนที่ Envy Mask และแผนที่ต่อๆมา จนถึงขณะที่)

บอสใน New Zombie Shelter ก็ดรอปกล่องเหมือนกับของ Zombie Scenario

การเก็บ Supply Box ในโหมด Zombie Scenario หรือ New Zombie Shelter จะสุ่มไอเท็ม หรือเงินในเกม ซึ่งมีอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ที่ตั้งเอาไว้

Zombie: The Union[]

เมื่อผู้เล่นเปิด Supply Box ในโหมดนี้ จะได้รับสกิลพิเศษ (มนุษย์/ซอมบี้) หรืออาวุธพิเศษ (มนุษย์เท่านั้น)

Zombie Escape[]

การเก็บ Supply Box ในโหมด Zombie Escape จะได้หนึ่งในสามอย่างต่อไปนี้:

 • Vital Detector: ปรากฏสัญลักษณ์ตำแหน่งของซอมบี้
 • Ammo Reload: เติมกระสุนสำรองจนเต็มเปี่ยม
 • Grenades set: ได้รับ Flashbang, HE Grenade และ Smoke Grenade

Zombie 4: Darkness[]

โมเดลกล่องใหม่สำหรับ Zombie 4: Darkness เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2013 ในเกาหลีใต้ นำเข้ามาเป็นกิจกรรม "อุ่นเครื่อง" ก่อนการเปิดตัวของโหมด Zombie 4: Darkness นอกจากนี้ มันได้แทนที่โมเดลกล่องแบบ Z-VIRUS ทั้งในโหมดซอมบี้ 2 และ 3 และยังมีเป็นไอเท็มที่เปิดในคลังของผู้เล่นด้วย

Snapshot 20140108 0049020

ได้รับ supply box

Zombie 4: Darkness Supply Box เป็นของขวัญ นำไปเปิดนอกการเล่น ในการได้ ผู้เล่นจะต้องฆ่าซอมบี้ใน Zombie 4: Darkness ผู้เล่นจะต้องมีกุญแจในการเปิดซึ่งจะได้รับอย่างสุ่มในขณะที่เล่น Zombie 4: Darkness เมื่อเปิดกล่อง จะได้รับของรางวัลหนึ่งในนี้ เป็นเวลา 1 วัน:

 • AS50
 • M1887
 • UTS-15
 • Salamander
 • SPAS-12
 • SL8

กล่องสามารถได้รับในช่วงกิจกรรม กล่องที่ไม่ได้เปิดจะถูกลบออกไปหลังจากช่วงกิจกรรมหมดลง

Zombie Giant[]

หลังจากอัพเดท Splash, Supply Box อันใหม่ถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งเหมือนกับที่เคยเข้ามาใน Zombie Scenario Re:boot ทุกประการ ผู้เล่นสามารถซื้อพลังชีวิต เกราะ และกระสุนได้

Item Battle[]

Supply Box ในโหมดนี้ ใช้โมเดลพิเศษ ผู้เล่นจะได้รับไอเท็ม หรือสกิลพิเศษ ในการกำจัด หรือเอาตัวรอดจากศัตรู

หลังจาก 4 ธันวาคม 2014 อัพเดทของเกาหลีใต้ โหมด Item Battle ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีโมเดลใหม่สำหรับ Supply Box และแสดงไอเท็มข้างในกล่องให้ดูด้วย ดังนั้นผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ ว่าจะเก็บหรือไม่เก็บ และมีไอเท็ม/สกิลชนิดใหม่ๆ เพื่อเข้ามาด้วย

Hidden[]

หลังจาก 4 ธันวาคม 2014 อัพเดทของเกาหลีใต้ โหมด Hidden ได้รับการปรับปรุงใหม่ และมี Supply Box ใหม่เพิ่มเข้ามา เมื่อเก็บจะได้รับสกิล และไอเท็มซึ่งช่วยในการเล่นระหว่างเกม

แกลเลอรี่[]

เสียง Supply box ถูกส่งมา (พูดว่า Supply~ Box~)

เพิ่มเติม[]

 • ก่อนอัพเดทใหม่สำหรับ Human Scenario มี Supply Box ที่จะดรอปลงมาแบบสุ่ม รอบๆแผนที่ โดยไม่มีสัญลักษณ์บอกตำแหน่ง ผู้เล่นสามารถเรียก airstrike สนับสนุน หลังจากสะสมครบ 5 กล่อง โดยกล่องเหล่านั้นถูกลบออกไปในอัพเดทถัดมา อย่างไรก็ตาม กล่องรุ่นนี้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในแผนที่ Hitchhiking
 • ในโหมดซอมบี้ เมื่อ supply box มีตกอยู่จนถึงจำนวนที่จำกัด บางกล่องจะหายไป เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับกล่องใหม่ที่จะเข้ามา
 • ก่อนแพทช์โหมดซอมบี้ Rework เมื่อเก็บ Supply Box ในโหมดซอมบี้ จะได้รับหนึ่งในของตามนี้: เซ็ตระเบิด, กระสุนสำรอง, Night vision goggle, AK-47 60R, Dual MP7A1, Dual Desert Eagle, Dual Nata Knives หรือ Poison Gun


Advertisement