Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

Weapon Unlock เป็นระบบการปลดล็อกใน Counter-Strike Online 2

ภาพรวม[]

ระบบนี้ ให้ผู้เล่นฆ่าศัตรูตามจำนวนที่กำหนดด้วยอาวุธที่กำหนด เพื่อที่จะปลดล็อกอาวุธอื่น ๆ

มีอาวุธ 2 ซีรีส์ของระบบ Weapon Unlock ได้แก่ Boot Camp และ Act of War

ซีรีส์ Boot Camp[]

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
Glock18 b 20 P228 b 30 Elites b
Usp45 b 20 Fiveseven b 30 Deserteagle b

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
Mac10 b 30 Ump45 b 400 Krisssuperv b
200 Mp7 b
Tmp b 30 Mp5 b 30 P90 b ฆ่า 1000 ตัว + เฮดช็อต 250 หัว + แอสซิส 50 ตัว Ar57 b
200 Mx4 b

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
M3 b 2000 Stoeger Double Defence Shotgun
30 Xm1014 b 250 Striker12 b

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
Galil b 50 Ak47 b 75 Sg552 b
1500 Aek971 b ฆ่า 2000 ตัว + แอสซิส 500 ตัว Ak12 b
Famas b 50 M4a1 b 75 Aug b
1500 Scarl b ฆ่า 2000 ตัว + แอสซิส 500 ตัว Acr b

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
Scout b 50 Awp b 80 Sg550 b
G3sg1 b

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
M249 b 300 M60 b ฆ่า 8000 ตัว + แอสซิส 2000 ตัว Mg3aa

ซีรีส์ Act of War[]

อาวุธพื้นฐาน จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล จำนวนที่ต้องฆ่า รางวัล
Fal b 200 Fnc b 1000 F2000 b ฆ่า 2000 ตัว + แอสซิส 250 ตัว Scarh b
T65 b 250 T86 b
K5 b 120 K1 b 1200 K2c
G3ka4 b 300 Hkg36k

เพิ่มเติม[]

  • นอกจากการฆ่าศัตรูแล้ว ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะจ่ายเป็นเงิน point หรือ cash เพื่อปลดล็อกอาวุธโดยตรงได้ทันที
  • อาวุธส่วนใหญ่ในซีรีส์ Act of War เป็น ไรเฟิลจู่โจม ยกเว้น Daewoo K5
  • ระบบนี้ไม่รวมไปถึงอาวุธระยะประชิด
Advertisement