Counter-Strike Online Wiki Thailand Wiki

กำลังแก้ไข

Zombie Annihilation

1
  • การแก้ไขนี้สามารถย้อนกลับได้ กรุณาตรวจสอบข้อแตกต่างด้านล่างแน่ใจว่…
รุ่นปัจจุบัน ข้อความของคุณ
แถว 77: แถว 77:
 
Zombieextermination_poster_korea2.png|โปสเตอร์เกาหลี
 
Zombieextermination_poster_korea2.png|โปสเตอร์เกาหลี
 
ZombieWarcsnz.png|โปสเตอร์ CSN:Z
 
ZombieWarcsnz.png|โปสเตอร์ CSN:Z
Free update idn.jpg|โปสเตอร์อินโดนีเซีย
+
Free update idn.jpg|Indonesia poster
 
File:Annihilateimage_see_thru_mode_for_zombie.png|"ฉันสามารถได้กลิ่นพวกมนุษย์...."
 
File:Annihilateimage_see_thru_mode_for_zombie.png|"ฉันสามารถได้กลิ่นพวกมนุษย์...."
 
File:Annihilateimage_see_thru_mode1.png|"ออกมา, ออกมา, ไม่ว่าพวกแกจะอยู่ที่ไหน.."
 
File:Annihilateimage_see_thru_mode1.png|"ออกมา, ออกมา, ไม่ว่าพวกแกจะอยู่ที่ไหน.."
  กำลังโหลดตัวแก้ไข
รับข้อมูลจาก "https://cso.fandom.com/th/wiki/Zombie_Annihilation"

แสดงตัวอย่าง

Mobile

Desktop