Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

Korea banner

สำหรับโหมดดั้งเดิม ดูที่ Zombie Shelter

Zombie Shelter: Coop เป็นโหมด PvE (Player vs Environment) ใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

Zombie Shelter: Coop เป็นเวอร์ชั่น co-op ไม่เหมือนกับ Zombie Shelter แบบเก่า โหมดนี้มีที่พักอาศัยเพียงแห่งเดียว ให้ผู้เล่นร่วมมือกันป้องกันจากการโจมตีของเหล่า ซอมบี้ และ บอส ในอัพเดทใหม่นี้ มีการอัพเกรดเพิ่มขึ้น ลูกเล่นต่างๆ รวมไปถึงสกิลต่างๆ ที่นำความหลากหลายมาสู่การเล่น ซึ่งผู้เล่นจะต้องเอาชนะ และฆ่าบอสให้ได้ ถึงจะชนะ

ทรัพยากรอย่างเช่นไม้ เหล็ก และอาหาร ตอนนี้มีแหล่งสำหรับเก็บ ไม่ต้องเก็บไว้กับตัวอีกต่อไป ต้องนำกลับมาเก็บไว้ในโกดัง แล้วนำมาสร้าง และอัพเกรดที่พักอาศัย

โครงสร้าง[]

เมนูสิ่งก่อสร้าง สามารถเปิดขึ้นมาได้โดยการกดปุ่ม "B" สามารถดูได้ว่าต้องใช้ไม้ เหล็ก และไฟฟ้ากี่หน่วย ในการสร้าง

ชื่อ คำอธิบาย หมายเหตุ
Worktable icon
Worktable
นี่เป็นส่วนของงานช่างฝีมือ หรือการคราฟ ใช้งาน worktable โดยการกด "E" ในการสร้าง worktable จะต้องใช้สกิล Beginner Engineer สิ่งที่ปลดล็อก เมื่อสร้างเสร็จ:


 • Shelter Tier 2
 • สาย Combat:
  • คราฟ Machete: พลังโจมตีสูง สามารถได้รับทรัพยากร 2 หน่วยจากการตี 1 ครั้ง
  • Enhance Gun Barrel: เพิ่มประสิทธิภาพอาวุธหลัก ให้มีพลังโจมตีสูงขึ้น
  • คราฟ Pistol: คราฟ USP45 จะหายไป หลังจากการตาย ต้องคราฟใหม่
 • สาย Survival:
  • คราฟ Crowbar: ตีได้อย่างรวดเร็ว และสามารถได้รับทรัพยากร 4 หน่วย ต่อการตี 1 ครั้ง
  • Enhance Fuse: กับระเบิด สามารถระเบิดได้ 2 ครั้ง
  • Induction Sensors Build: สามารถควบคุมการตั้งค่าของกับระเบิดได้
 • สาย Engineer:
  • คราฟ Claw Hammer: พลังโจมตีสูง สามารถซ่อมและสร้างสิ่งก่อสร้างได้ไวกว่าเดิม ใช้เวลาน้อย
  • Enhance Turret: ป้อมปืนอัตโนมัติมีพลังโจมตีสูงขึ้น และทนทานกว่าเดิม
  • Public Resource Distributing System: สามารถใช้ทรัพยากรส่วนรวมในการสร้าง แทนทรัพยากรส่วนตัวได้
Zsht btn mainselter n
Shelter Tier 2

นี่คือที่พักอาศัยระดับ 2 ซึ่งสามารถอัพเกรดได้หลังจากสร้าง Worktable แล้ว

ความสามารถพิเศษ: มีกล่องประถมพยาบาลให้ใช้ สามารถเพิ่มพลังชีวิตได้

สิ่งที่ปลดล็อก เมื่อสร้างเสร็จ:


 • Reconnaissance Guard Post
 • Enhanced Barbed-Wire Fence
 • Thorn Trap
 • Flamethrower
 • Communication Tower
 • Medium Generator
 • Liquid Nitrogen Cylinder
Communication tower icon
Communication Tower
นี่คือหอคอยเรดาร์สำหรับหาพื้นที่ของ black market สำหรับซื้ออาวุธ และหาตำแหน่งของศัตรูได้ด้วย ต้องใช้สกิล Intermediate Engineer ในการสร้างหอคอยนี้ หลังจากสร้าง จะปลดล็อก Shelter Tier 3
Zsht btn mainselter2 n
Shelter Tier 3

นี่คือที่พักอาศัยระดับ 3 ซึ่งสามารถอัพเกรดได้หลังจากสร้าง Communication Tower แล้ว

ความสามารถพิเศษ: มีกล่องประถมพยาบาลให้ใช้ สามารถเพิ่มพลังชีวิตได้

สิ่งที่ปลดล็อก เมื่อสร้างเสร็จ:


 • Claymore
 • Gatling Tower
 • Large Generator
Concrete refinery icon
Concrete Refinery
นี่คือโครงสร้างสุดท้าย ที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างพิเศษ ระดับสูง ต้องใช้สกิล Expert Engineer ในการสร้างโรงกลั่นคอนกรีต สิ่งที่ปลดล็อก เมื่อสร้างเสร็จ:


 • Battle Guard Post
 • Concrete Wall
 • Enhanced Gate
 • Mortar Setup
Zsht btn mainselter3 n
Shelter Tier 4
เป็นที่พักอาศัยระดับสุดท้าย แต่ไม่มีให้ใช้ใน New Zombie Shelter Shelter Tier 4 ไม่มีให้ใช้เนื่องจากเหตุผลบางประการ ครั้งสุดท้าย เคยใช้ใน Zombie Shelter แบบเก่า

สิ่งก่อสร้าง[]

เมนูสิ่งก่อสร้าง สามารถเปิดขึ้นมาได้โดยการกดปุ่ม "B" สามารถดูได้ว่าต้องใช้ไม้ เหล็ก และไฟฟ้ากี่หน่วย ในการสร้าง สำหรับการสร้าง เมื่อได้สิ่งที่จะสร้างแล้ว ให้หาตำแหน่งเหมาะๆในการวาง สามารถกด "R" เพื่อหมุน แล้ว "คลิกซ้าย" เพื่อวาง ในการสร้าง จะไม่สร้างอัตโนมัติเหมือนโหมดเก่า จะต้องสร้างด้วยตัวเอง โดยการตีสิ่งที่กำลังสร้างไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเสร็จ คุณสามารถ "คลิกขวา" เพื่อตีทำลายทิ้งได้ ยกเว้นที่พักหลักของเรา นอกจากนี้ เมื่อสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหาย ให้ตีด้วยการ "คลิกซ้าย" เพื่อซ่อม

ชื่อ คำอธิบาย หมายเหตุ
Zsht btn watchtower n
Watchtower
Shelter Tier 1: Observation Post

Shelter Tier 2: Reconnaissance Guard Post

Shelter Tier 3: Battle Guard Post

เป็นหอคอยที่ใช้สังเกตการณ์รอบๆ ระดับ 1 เป็นหอคอยธรรมดา ระดับ 2 มีกระสุนให้ใช้ ระดับ 3 มีป้อมปืน Browning M2HB heavy machine gun ให้ใช้

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนรวม และสร้างในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
Zsht btn wall n
Barricade
Shelter Tier 1: Barbed-Wire Fence

Shelter Tier 2: Enhanced Barbed-Wire Fence

Shelter Tier 3: Concrete Wall

เป็นรั้วป้องกันศัตรู ความคงทนขึ้นอยู่กับระดับของรั้ว

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว และสร้างตรงไหนก็ได้
Zsht btn metaldoor n
Gate
Shelter Tier 1: Barbed-Wire Gate

Shelter Tier 3: Enhanced Gate

เป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่ สามารถเปิดประตูได้ โดยการกด "E" ความคงทนขึ้นอยู่กับระดับของประตู

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว สร้างตรงไหนก็ได้ และใช้พลังงานไฟฟ้า
Zsht btn siren n
Alarm
เป็นลำโพงส่งสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อมีศัตรูกำลังโจมตีสิ่งก่อสร้าง มีให้ตั้งแต่เริ่มต้น
Zsht btn trap n
Trap and Explosion
Shelter Tier 1: Installed Type Mine

Shelter Tier 2: Thorn Trap

Shelter Tier 2: Liquid Nitrogen Cylinder

Shelter Tier 3: Install Claymore

เป็นกับดักชนิดต่างๆ ความสามารถแตกต่างกันออกไป

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว และสร้างตรงไหนก็ได้
Zsht btn autoturret n
Auto Defense Tower
Shelter Tier 1: Gun Tower

Shelter Tier 2: Flame Tower

Shelter Tier 3: Gatling Tower

Concrete Refinery: Mortar

เป็นป้อมปืนอัตโนมัติชนิดต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปืนนั้นๆ

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว สร้างตรงไหนก็ได้ และใช้พลังงานไฟฟ้า
Zsht btn technics n
Function Building
ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อโครงสร้าง ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนรวม สร้างในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น และใช้พลังงานไฟฟ้า
Zsht btn warehouse n
Storage
เป็นโรงเก็บทรัพยากรส่วนรวม เมื่อหาทรัพยากรมา สามารถเอามาเก็บไว้ในนี้เป็นของส่วนรวมได้ หรือเอาออกมาใช้เองก็ได้ ถ้าอยากเพิ่มความจุ ต้องสร้าง Storage เพิ่ม ในการใช้งาน ต้องกดปุ่ม "E" ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว สร้างตรงไหนก็ได้ และใช้พลังงานไฟฟ้า
Zsht btn generator n
Generator

Shelter Tier 1: Small Generator

Shelter Tier 2: Medium Generator

Shelter Tier 3: Large Generator

นี่คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องใช้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ได้ ขึ้นอยู่กับระดับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว และสร้างในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
Zsht btn healing n
Recovery Facility

นี่คือสิ่งที่ช่วยในการฟื้นฟูพลังชีวิต และความหิว

ฟื้นฟู HP: Emergency medical facility ฟื้นฟูความหิว: Camp Fire (ต้องใช้สกิล Campfire ในการสร้าง)

ในการสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัว สร้างตรงไหนก็ได้ และใช้พลังงานไฟฟ้า

สกิล[]

 • ตารางสกิล สามารถเปิดขึ้นมาได้โดยการกดปุ่ม "N"
 • มีสกิลอยู่ทั้งหมด 3 ประเภทให้เลือกใช้ดังนี้: Combat (เน้นต่อสู้), Survival (เน้นเอาตัวรอด และหาทรัพยากร) และ Engineer (เน้นสร้าง)
 • ควรจะเลือกใช้สกิลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านนั้นๆ ไปเลย
 • พยายามอย่าให้ในทีมใช้สกิลซ้ำประเภทกัน แบ่งงานกันให้ดี
 • ในการเลือกสกิล ต้องใช้ 1 skill point โดยเริ่มเกมจะมีให้ 3 skill point เมื่อ 1 วันผ่านไป จะได้รับเพิ่มอีก 1 และไม่สามารถเลือกสกิลข้ามเลเวลได้ ต้องอัพเกรดสกิลนั้นๆให้เลเวลตันก่อน

ระดับ 1 ชื่อ คำอธิบาย
1 Zsh gunmaster1 icon
Beginner Gun Mastery
Level 1: คุณสามารถใช้ submachine gun และ shotgun ได้

Level 2: เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2 ประเภทนี้

Level 3: เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2 ประเภทนี้

 • ราคาอาวุธจะลดลง 15%
Zsh ammoup1 icon
Ammo Up
เพิ่มปริมาณที่เก็บได้ของกระสุนสำรอง 50% จากจำนวนสูงสุดที่คุณสามารถมี
Zsh healthup1 icon
Health Up
พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น:
 • Level 1: เพิ่มขึ้น 5%
 • Level 2: เพิ่มขึ้น 10%
 • Level 3: เพิ่มขึ้น 15% พลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆในแต่ละวัน
2 Zsh gunmaster2 icon
Intermediate Gun Mastery
Level 1: คุณสามารถใช้ assault rifle และ sniper rifle

Level 2: เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2 ประเภทนี้

Level 3: เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2 ประเภทนี้

 • ราคาอาวุธจะลดลง 20%
Zsh Combatcraft1 icon
Combat Crafting
Machete สามารถคราฟได้ที่ worktable กด "E" ที่ worktable เพื่อดูเมนูคราฟ
Zsh armorup2 icon
Kevlar Enhancement
เพิ่มพลังป้องกันของ Kevlar:
 • Level 1: 20%
 • Level 2: 150%
 • Level 3: 200%
3
Zsh gunmaster3 icon
Advanced Gun Mastery
Level 1: คุณสามารถใช้ machine gun และ อุปกรณ์

Level 2: เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2 ประเภทนี้

Level 3: เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2 ประเภทนี้

 • ราคาอาวุธจะลดลง 25%
Zsh healthup3 icon
Combat Master
เมื่อพลังชีวิตของคุณเหลือน้อย คุณจะอมตะระยะหนึ่ง
 • Level 1: HP ต่ำกว่า 14% อมตะเป็นเวลา 4 วินาที
 • Level 2: HP ต่ำกว่า 20% อมตะเป็นเวลา 5 วินาที
Zsh gunmaster4 icon
Special Gun Mastery
ปลดล็อก ระเบิด ในเมนูซื้อ
 • Level 1: ความแรงระเบิดเพิ่มขึ้น 25%
 • Level 2: พกระเบิดได้ 2 ลูก
 • Level 3: ความแรง อาวุธระยะประชิด เพิ่มขึ้น 100% และราคาอาวุธลดลง 30%
4 Zsh airstrike icon
Bombing Request
สามารถเรียก Air Strike โจมตีในพื้นที่นั้นๆ กดปุ่ม "5" เพื่อใช้งาน

ระดับ ชื่อ คำอธิบาย
1 Zsh lumberjack1 icon
Beginner Harvest
เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว:
 • Level 1: เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว และได้ทรัพยากร 2 หน่วยต่อการตี 1 ครั้ง
 • Level 2: เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว และได้ทรัพยากร 3 หน่วยต่อการตี 1 ครั้ง
 • Level 3: เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว และได้ทรัพยากร 4 หน่วยต่อการตี 1 ครั้ง
Zsh speedup1 icon
Speed Up
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% in Level 1, 10% in Level 2 and 20% in Level 3.
 • Level 1: เพิ่มความเร็ว 5
 • Level 2: เพิ่มความเร็ว 10
 • Level 3: เพิ่มความเร็ว 20
Zsh scavenger1 icon
Explorer
Level 1: สามารถมองเห็นไม้ที่อยู่ใกล้ๆได้

Level 2: สามารถมองเห็นเหล็กที่อยู่ใกล้ๆได้

Level 3: สามารถมองเห็นศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้

2 Zsh blacksmith2 icon
Advance Harvest
สามารถได้รับเงิน หรือทรัพยากร จากการตีสิ่งต่างๆภายในด่าน ที่ไม่ใช่ซากวัสดุ เช่น รถ, เสา, ตู้ ATM, ฯลฯ
 • Level 1: เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว และได้ทรัพยากร 5 หน่วยต่อการตี 1 ครั้ง
 • Level 2: เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว และได้ทรัพยากร 6 หน่วยต่อการตี 1 ครั้ง
 • Level 3: เพิ่มจำนวนสูงสุดในการเก็บไม้และเหล็กไว้กับตัว และได้ทรัพยากร 7 หน่วยต่อการตี 1 ครั้ง
Zsh campfire2 icon
Campfire
สามารถสร้าง campfire ได้ โดยจะเพิ่มพลังชีวิต และลดความหิวได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน เมื่อสร้างแล้ว ซักครู่ campfire จะพังหายไปอัตโนมัติ
Zsh Survivalcraft1 icon
Survival Crafting
Crowbar สามารถคราฟได้ที่ worktable กด "E" ที่ worktable เพื่อดูเมนูคราฟ
3 Zsh tracker3 icon
Hunter
เพิ่มความเร็ว และพลังโจมตี ของกับดับที่สร้างไว้
Zsh innerfocus3 icon
Endurance
ลดอััตราการลดลงของความหิวครึ่งหนึ่ง เมื่อค่าความหิวมากกว่า 50% พลังชีวิตจะฟื้นฟู 1% ทุกๆ วินาที
Zsh locator2 icon
Scavenger
มีโอกาสที่จะได้ัรับเงิน ไม้ และเหล็ก เมื่อฆ่าซอมบี้
4 Zsh stealth icon
Cloak
สามารถล่องหนได้ เป็นเวลา 15 วินาที ซอมบี้จะมองไม่เห็น เมื่อได้รับความเสียหาย จากการโดนโจมตี การล่องหนจะหยุดทันที

ระดับ ชื่อ คำอธิบาย
1 Zsh medic1 icon
Auto Repair
ฟื้นฟูพลังเกราะ และป้อมปืนอัตโนมัติที่อยู่ใกล้เคียง การซ่อมอัตโนมัติ จะมีผลต่อเมื่อหยุดขยับ
 • Level 1: +1% การซ่อม ต่อวินาที
 • Level 2: +3% การซ่อม ต่อวินาที
 • Level 3: +5% การซ่อม ต่อวินาที
Zsh engineer1 icon
Beginner Engineer
Level 1: สามารถสร้าง Workroom ได้

Level 2: ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างระดับ 1 เร็วขึ้น +15%

Level 3: พลังชีวิตสิ่งก่อสร้างระดับ 1 +10%

Zsh architect1 icon
Improve Blueprint
Level 1: ลดจำนวนการใช้ทรัพยากรในการสร้างระดับ 1

Level 2: ลดจำนวนการใช้ทรัพยากรในการสร้างระดับ 2

Level 3: ลดจำนวนการใช้ทรัพยากรในการสร้างระดับ 3

2 Zsh Techcraft1 icon
Engineer Crafting
Claw Hammer สามารถคราฟได้ที่ worktable กด "E" ที่ worktable เพื่อดูเมนูคราฟ
Zsh engineer2 icon
Intermediate Engineer
Level 1: สามารถสร้าง Communication Tower ได้

Level 2: ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างระดับ 2 เร็วขึ้น +15%

Level 3: พลังชีวิตสิ่งก่อสร้างระดับ 2 +10%

Zsh electricup2 icon
Electrical Engineering
ลดจำนวนไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้าง
3 Zsh recycle2 icon
Recycle
สามารถได้รับเงิน หรือทรัพยากร จากการตีสิ่งต่างๆภายในด่าน ที่ไม่ใช่ซากวัสดุ เช่น รถ, เสา, ตู้ ATM, ฯลฯ
Zsh engineer3 icon
Expert Engineer
Level 1: สามารถสร้าง Concrete Refinery ได้

Level 2: ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างระดับ 3 เร็วขึ้น +15%

Level 3: พลังชีวิตสิ่งก่อสร้างระดับ 3 +10%

Zsh hunter3 icon
Construction Master
ความเร็วในการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นตามระดับของค่าความหิว
4 Zsh c4expert icon
Wrecking team
สามารถใช้ระเบิด C4 ได้ สามารถสร้างความเสียหายได้มากที่สุด และเปิดเส้นทางตามจุดที่มีสิ่งของใหญ่ๆขวางถนนได้

เคล็ดลับ[]

 • อย่างเพิ่งไปจู่โจมบอสจนกว่าฐานของคุณจะอัพเกรดสมบูรณ์ และพร้อมรับมือจากศัตรู และต้องอัพเกรดสกิลให้ดีก่อน
 • หาทรัพยากรจากการตีซากวัสดุ จะได้รับ 1 หน่วย ต่อการตี 1 ครั้ง หรืออาจมากกว่า ขึ้นอยู่กับสกิล และอาวุธระยะประชิด
 • ไม่มีซอมบี้ตัวไหนที่ให้เงินเมื่อฆ่าสำเร็จ ยกเว้นซอมบี้ชนิดพิเศษเช่น Deimos, Venom Guard ฯลฯ
 • C4 สามารถทำลายสิ่งกีดขวางบนถนนเปิดทางลัดได้ หรือฆ่าซอมบี้แข็งแกร่งอย่าง Juggernaut และ Deimos และสามารถโดนระเบิดตัวเองตายได้ ระวังด้วย
 • Airstrike สามารถโจมตีบริเวณนั้นๆ และมีผลต่อคนเรียกมาได้ด้วย อย่าโดนจรวจตัวเองตายล่ะ
 • "ป้อมปืนพิษ" ซึ่งอยู่ในบริเวณ Angra Cocoon สามารถให้เงินเราได้ ถ้าทำลายมัน และห้ามเข้าไปใกล้ เพราะมันยิงเราตายได้
 • ผู้เล่นแต่ละคนควรอัพเกรดสกิลคนละ 1 ประเภทเท่านั้นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ
 • ยิ่งสร้างโต๊ะยาในบริเวณเดียวกันหลายๆโต๊ะ จะช่วยให้ฟื้นฟูพลังชีวิตได้เร็วขึ้น
 • C4 สามารถสร้างความเสียหายให้แก่บอส 1 ใน 3 ของพลังชีวิต ถ้าโดนเต็มๆ
 • เมื่อผู้เล่นเดินออกมาจากฐาน ค่าความหิวจะลดลงเรื่อยๆ และเมื่อลดลงจนหมด หน้าจอจะมืดลง เคลื่อนที่ได้ช้าลง และได้รับความเสียหายทุกๆ ไม่กี่วินาที สามารถฟื้นฟูได้ถ้ามี campfire หรือกลับมาที่ฐาน
 • Triple Barreled Shotgun เป็นปืนที่สร้างความเสียหายได้ดีเยี่ยม
 • ในตอนกลางคืน เหล่าซอมบี้ชนิดที่วิ่งไว จะบุกมาโจมตีที่ฐาน ในตอนกลางวัน ต้องสร้างป้อมปืนอัตโนมัติให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อรับมือกับเหล่าซอมบี้ในตอนกลางคืน และซอมบี้จะเยอะ และอันตรายขึ้นเรื่อยๆ ในคืนถัดๆไป
 • ปกติแล้ว ใจกลางของด่านจะมี Juggernaut ยืนอยู่ และในวันที่ 10 จะมีบอสรอง ปรากฏตัวอยู่ใจกลางของด่านแทน Juggernaut ทางที่ดี อย่าไปยุ่งกับมัน

ด่านที่เล่นได้[]

Zsh deadcity pve cso Zsh dustcity pve cso Zsh hellride cso

วันที่เพิ่มโหมดนี้เข้ามา[]

 • เกาหลีใต้: 14 พฤศจิกายน 2013
 • ไต้หวัน/ฮ่องกง: 19 November 2013
 • จีน/ญี่ปุ่น: 20 November 2013
 • สิงคโปร์/มาเลเซีย: 12 มีนาคม 2014
 • อินโดนีเซีย: 23 เมษายน 2014
 • ตุรกี: 14 พฤศภาคม 2014
 • CSN:Z: 23 กันยายน 2014
 • เวียดนาม: 26 มีนาคม 2015

แกเลอรี่[]

เพิ่มเติม[]

 • ผู้เล่นจะต้องสร้าง และซ่อมด้วยตัวเองในโหมดนี้
 • นี่คือโหมดแรกที่มีการย้ายพื้นที่ซื้อ โดยจะย้ายเมื่อวันผ่านไป
 • Mortar ใช้เสียงยิงของ AT4


Advertisement